Browsing: hudson taylor

Quốc Tế
0

HoiThanh.Com – “Trung Quốc sẽ không thể được chinh phục cho Đấng Christ bằng những con người trầm lặng, yêu thương dè dặt… Dấu ấn trên những người nam, người nữ chúng ta cần sẽ phải là những người đặt Chúa Jêsus, Trung Quốc, và các linh hồn lên hàng đầu và trên hết mọi thứ và ở mọi thời điểm – thậm chí cả khi chính sự sống cũng phải ở hàng thứ hai.”