Browsing: Hội Thánh Báp-Tít Liên Hiệp Việt Nam

Tin tức
0

Hoithanh.com – Vào ngày 19-20/03/2013, tại Hội thánh Báp –tít Bình Thuận đã diễn ra kỳ đại hội đồng lâm thời của Giáo hội Tin Lành Báp Tít Liên Hiệp Việt Nam (BGC – VN), hội đồng lần này có 10 đại biểu khách mời của các giáo hội bạn cùng với 50 đại biểu của BGC –VN đại diện các tỉnh, thành như: Quảng Trị, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Bình Thuận, Lâm Đồng, Đồng Nai, TP HCM, Long An, Bình Dương, Bình Phước, Cà Mau, Tiền Giang…