Browsing: Global Outreach Day

Quốc Tế
0

HoiThanh.Com – Thứ 7 ngày 25 tháng 5 là ngày khởi động chiến dịch vươn ra khắp đất nước Nepal cũng như tại Mexico City. Chúng tôi cũng vươn đến một khu vực rộng lớn tại Châu Á có số lượng người là 100 triệu và một làng quê tại Thụy Sỹ. Tất nhiên hoàn thành được công việc tại Mexico và khu vực Châu Á mất nhiều ngày, nhưng tất cả những dự án này đã cùng được khởi động vào Ngày Vươn Ra Toàn Cầu.