Browsing: gian khổ

Bài Viết
0

 

Hoithanh.com – Chúng ta lớn lên trong những thời kỳ cam go, chứ không phải là thời kỳ dễ dàng. Những nơi khắc nghiệt sẽ luôn xuất hiện trong cuộc hành trình của chúng ta với Chúa. Chúng ta không thể trốn tránh chúng được nhưng chúng ta phải đối đầu với chúng. Vì chúng ta là một phần của tiến trình trở nên hoàn hảo trong Ngài. Nếu chúng ta lựa chọn trốn tránh khỏi những khắc nghiệt này, chúng ta sẽ cản trở sự tăng trưởng của mình một cách nghiêm trọng.