Browsing: Burundi

Quốc Tế
0

HoiThanh.Com – Lời chứng cảm động của một mục sư hầu việc Chúa tại Burundi, Châu Phi. Ông đang nỗ lực giúp đỡ những cô gái hành nghề mại dâm gần khu vực ông sinh sống tìm lại niềm hi vọng và một khởi đầu mới trong cuộc sống bên Đấng Christ.