Browsing: btn

Tin tức
0

HoiThanh.com – Chiều Chúa nhật 26/09, nhân dịp sinh nhật lần thứ 25, ban Trung niên Hội thánh Phước Bình, quận 9, TP HCM đã tổ chức chương trình thông công  bồi linh cùng các ban Trung tráng niên của 8 Hội Thánh: Hội Thánh Dầu giây, Hội Thánh Trảng Bom, Hội Thánh Biên Hòa, Hội Thánh Long Thành(thuộc tỉnh Đồng Nai); Hội Thánh Lái Thiêu , Hội Thánh Bình Dương, Hội Thánh Cây Trường(thuộc tỉnh Bình Dương).