Home Văn Nghệ Tạ Ơn

Tạ Ơn

by Ban Biên Tập
30 đọc

Con là chi ?

                 Sao Ngài yêu con quá !

Kẻ tội đồ, thứ phản loạn, xấu xa

Kẻ vong ơn bội nghĩa…

Vậy mà…

               Ngài dung thứ, yêu thương … cứu vớt.

Ngài ban Chúa Con xuống cõi đời ô tội

Sống lầm than, chết đau đớn tột cùng

Chịu  roi đòn, gánh bệnh tật thế nhân

Đổ huyết báu, thứ tha muôn tội lỗi.

Bỡi sự chết, Ngài thắng hơn chúa quỷ

Ban quyền năng cho những kẻ tin Ngài

Danh Jesus thắng  hơn cả ác ma,

Thắng hơn cả đói nghèo và bệnh tật.

 

Cha Thánh ơi ! Tình Ngài cao vời vợi

Tâm trí con người quá hạn hữu mong manh

Ngôn ngữ  con người  là tín hiệu… Chúa ơi !

Sao hiểu, tả được tình yêu của Chúa ?

Con chỉ biết cúi đầu tạ tội

Lòng tri ân, tim thổn thức…nghẹn ngào

Dâng lên Ngài lời thống hối ăn năn

Xin Cha thánh yêu thương vui lòng nhận !

Xin Cha thánh yêu thương vui lòng nhận

Bài  thi ca, con được viết dâng Ngài

Bản tình ca, con hát ngợi khen Cha

Và dâng cả cuộc đời con cho Chúa.


Tô Lời 

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com  

Bình Luận:

You may also like