Home Văn Nghệ Ba Mẹ Tin Lành

Ba Mẹ Tin Lành

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ba mẹ Tin Lành. Ba mẹ tôi

Lòng tin yêu Chúa quyết không rời

Bao nhiêu nghèo khó, bao vui thoả

“Theo Chúa theo hoài”,(*) bước đến nơi.

Ba mẹ Tin Lành. Ba mẹ tôi

Cậy trông vào Chúa sống hẳn hoài

“Đã xong cuộc chạy”(**). Về gặp Chúa

Vui cảnh Thiên đàng đợi chúng tôi.

Ba mẹ Tin Lành. Ba mẹ tôi

Sắc son vàng đá, sống thờ Trời

Mỗi khi hồi tưởng…lòng thương cảm

Cảm tạ ơn Ngài cứu mẹ ba.

Cảm tạ ơn Ngài cứu mẹ ba

Gương soi con cháu ở trong nhà:

Sống tin-yêu Chúa, hầu việc Chúa

“Dốc chí trượng phu”(***). Chớ nệ hà.

(*): Ý trong bài Thánh ca số 389.

(**): Ý trong câu Kinh Thánh II Ti-mô-thê 4: 7.

(***): Ý trong câu Kinh Thánh I Cô-rinh-tô  16: 13

Tháng 6. 2011

Tú Ngọc Phô

Bài vở cộng tác và  góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like