Home Tin tức Cần Thơ: Họp Mặt Thông Công Cựu Thanh Niên Hội Thánh An Phú Lần Thư 23 Tại Nhà Thờ Tin Lành An Phú

Cần Thơ: Họp Mặt Thông Công Cựu Thanh Niên Hội Thánh An Phú Lần Thư 23 Tại Nhà Thờ Tin Lành An Phú

by Thạch Huỳnh
30 đọc

Vào lúc 9giờ ngày thứ bảy 29/10/2022, chương trình vui họp mặt, thông công của ông  bà anh chị em thuộc Cựu Thanh niên Tin Lành Hôi Thánh An Nghiệp trước kia, hiện nay là Hội Thánh An Phú đã được diễn ra trong ơn Chúa tại nhà thờ Tin Lành An Phú, số 156 Mậu Thân, phường An Phú quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Đây là cơ hội quý báu để tôi con Chúa từng sinh hoạt trong ban Thanh niên Chi Hội An Phú  từ năm 1972 –  2022, cùng nhau làm chứng lại ơn phước Chúa ban cho từng gia đình. Tạ ơn Chúa cho thành lập được ban tổ chức Cựu Thanh niên bắt đầu thành lập vào năm 2000 cho đến nay vẫn cậy vào ơn Chúa  tổ chức ngày họp mặt truyền thống hằng năm.

Nhìn lại chặng đường 23 năm hình thành, tôi con Chúa hiện diện cùng lắng lòng nghe những thông tin qua các lần họp mặt trước kia từ Ban Tổ chức sự kiện tóm lượt, đồng thanh cùng tác giả Thi-thiên 103:1-2: “Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va! Mọi điều gì ở trong ta hãy ca tụng danh thánh của Ngài!  Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, Chớ quên các ân huệ của Ngài”. 

Mục sư Hà Minh Quang Huy, Quản nhiệm Hội Thánh An Phú  giảng Lời Chúa khích lệ trong ngày vui họp mặt hôm nay qua đề tài NHỚ MÃI VỀ NHAU, Kinh Thánh được dùng làm nền tảng: “vì trước mặt Đức Chúa Trời, là Cha, chúng tôi nhớ mãi về công việc của đức tin anh em, công lao của lòng yêu thương anh em, sự bền đổ về sự trông cậy của anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta;.”  (1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:3)
Mục sư Hà Minh Quang Huy cũng đã làm chủ tọa Hội đồng bầu cử Tân Ban Điều hành nhiệm kỳ 2 năm 2023-2024 với kết quả như sau:

  1. Trưởng ban: Phan Thị Thu Hoa
  2. Phó ban: Huỳnh Công Lộc
  3. Thư Ký: Phan Thế Hậu
  4. Thủ quỹ: Nguyễn Hồng Việt
  5. Ủy viên: Nguyễn Thị Vân Trang

Mục sư Chủ toạ Hôi đồng thông qua kết quả bầu cử giới thiệu và cầu nguyện cho Tân Ban điều hành cựu Thanh niên Hội Thánh An Phú nhiệm kỳ 2023-2024. Chương trình họp mặt Cựu Thanh Niên Tin Lành An Phú được khép lại lúc 11 giờ 40 cùng ngày sau lời chúc phước của Mục sư Hà Minh Quang Huy. Mọi người cùng chung dự buổi tiệc thông công vui ngày họp mặt trong vui vẻ thòa lòng, cùng hẹn gặp lại nhau vào lần sau vào ngày 28/10/2023.

Hình ảnh ghi nhận:

Nhà thờ Tin Lành Chi Hội An Phú – Cần Thơ
Quang cảnh chương trình
Mục sư Hà MInh Quang Huy giảng Lời Chúa

Chủ tọa Hội đồng giới thiêu Ban Điều hành mãn nhiệm kỳ kể từ hôm nay 29/10/2022
Chủ tọa Hội đồng cầu nguyện cho Tân Ban Điều hành nhiệm kỳ 2023-2024

Giờ ngợi khen, làm chứng
Chụp hình lưu niệm
Bình Luận:

You may also like