Home Văn Nghệ Lời Nguyện Cầu

Lời Nguyện Cầu

by Ban Biên Tập
30 đọc

 


Những đặc ân của Ngài.

Xin huyết Chúa Giê-Su,

Rửa sạch mọi tội lỗi,

Xóa tan những tăm tối,

Vẫn phát sinh mỗi ngày,

Trong tâm linh chúng con,

Như cỏ dại không trồng,

Xin Thánh Linh của Chúa,

Cho chúng con thật tâm,

Biết ăn năn tội lỗi,

Chẳng phải bằng miệng, môi.

Chỉ ra những lỗi lầm,

Vô tình hay cố ý,

Ðã làm Chúa đau lòng,

Làm con người thương tổn.

Cầu xin Chúa Ba Ngôi,

Biến đổi tâm linh này,

Biết kính sợ Thượng Ðế,

Hết linh hồn, hết ý,

Yêu mến Chúa Giê-Su,

Ðọc Kinh Thánh mỗi ngày,

Hết tâm cầu nguyện Chúa,

Phá xiềng xích, gông cùm,

Ðập tan những đồn lũy,

Trói buộc những tà linh,

Giải thoát những linh hồn,

Biến tấm lòng tan vỡ,

Biết tìm Chúa Giê-Su.

Xin ơn Ðức Thánh Linh,

Hướng dẫn chúng con đi,

Theo Thánh ý của Ngài,

Chẳng theo ý chúng con,

Cất đi sự ham muốn,

Những cám dỗ đời này,

Lánh xa điều tội ác.

Xin quyền năng Thiên Chúa,

Không bởi sức chúng con,

Ðổi cách ăn, nết ở,

Từ suy nghĩ, lời nói,

Ðến đức tin, việc làm,

Sống sao đẹp lòng Chúa.

Xin thêm sức chúng con,

Chẳng lấy nghe làm đủ,

Áp dụng lời của Ngài,

Nói những lời xây dựng,

Ðem lợi ích người nghe,

Mang ngọt ngào chân thật,

Ðối xử người anh em.

Từ gia đình, bè bạn,

Ðến hội thánh của Ngài,

Cùng người làm chung sở,

Hay bất cứ nơi nào,

Chân chúng con bước đến.

Xin đời sống chúng con,

Như những muối của đất,

Làm ánh sáng cho đời,

Ðem tình thương Thiên Chúa,

Ðến linh hồn hư mất,

Về bên Chúa Giê-Su.

Xin cho chúng con đây,

Chấp nhận mọi hoàn cảnh,

Gặp khó khăn, thử thách,

Vẫn tạ ơn Chúa Trời,

Những gì chúng con có,

Từ hơi thở, sức khoẻ,

Miếng ăn cùng chỗ ở,

Mà bao người vất vả,

Tìm kiếm chúng hằng ngày.

Xin ơn Chúa nhân từ,

Tha tội cho chúng con,

Như chúng con tha thứ,

Kẻ nghịch cùng chúng con.

Tạ ơn Chúa Ba Ngôi,

Xin nước Cha được đến,

Danh Cha được tôn cao,

Ðấng cứu rỗi linh hồn,

Ban bình an, hy vọng,

Và cuộc sống đời đời.


Tháng 2, 2011

Ð.T

Tin tức bài vở đóng góp xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like