Home Văn Nghệ Xa Cách Nhà Cha

Xa Cách Nhà Cha

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

 


Xa cách nhà Cha

Mang danh theo Chúa đã lâu,

Nhưng con chưa thật hết tâm theo Ngài.

Cuối tuần đi lễ nhà thờ,

Thỉnh thoảng nghe giảng, gục đầu trước sau.

Gặp khi khổ nạn trong tuần,

Cầu xin khóc lóc xin Ngài cứu con.

Vội vàng mở đọc sách Kinh,

Tìm xem cho biết đường nào thoát nguy.

Thoát rồi con được bình yên,

Lòng thầm cảm tạ, xong rồi lại quên.

Thoát ra con lại bỏ Kinh,

Không nhớ lời Chúa dạy con điều gì.

Liên miên bận rộn đời nay,

Con đây làm biếng đọc Kinh mỗi ngàỵ

Khó khăn con nhớ đến Ngài,

Xin Cha tha tội, chỉ đường cho con.

Ép mình, đọc lại Thánh Kinh,

Không hiểu Cựu Ước, dạy con điều gì.

Ngáp dài, con đọc vài câu,

Lúc thì ngủ gục, lắc đầu lia chia.

Tâm con nguội lạnh bất thường,

Bận rộn đời này, bỏ Chúa con đi.

Con ơi, hãy quay về!

Cha đây xuống thế làm người,

Hạ sanh trong cảnh chuồng chiên máng lừa.

Dạy con biết xử tình người,

Sao con ngoảnh mặt, cuối đầu mà đi.

Con đi, hãy nhớ tình Cha,

Ra khỏi đường tà, tránh vực hố sâu.

Gọi con, sao chẳng đáp lời?

Con đi, Ta vẫn đợi chờ, con ơi!

Trông con, Ta vẫn nhớ thương,

Ngày đêm giá lạnh, Ta thường gọi con.

Gọi con từng lúc từng hồi,

Mong con trở lại, tiệc mừng đón con.

Hởi con, sao chẳng quay về?

Cha đây vẫn đợi, mong chờ tin con.

XIN CHO CON

Con đây trở lại với Cha,

Xin Cha chấp nhận mảnh đời của con.

Giúp con thay đổi lòng mình,

Gặp Cha, con phải làm gì Cha vui?

Tình Cha ơn nghĩa cao vời,

Cho con được sống đời đời với Cha.

“Máu Cha” rửa sạch tội con,

“Phép Cha” thay đổi đời con từng ngày.

Nhớ Cha con khóc đêm ngày,

Hy sinh đau đớn cuộc đời vì con.

Xưa kia con đã lạnh lùng,

Không sao cảm nhận tình này của Cha.

Hiểu Cha thương xót đời con,

Ăn năn tội lỗi, đọc Kinh mỗi ngày.

Xin Cha thay đổi con đây,

Ðổi mới cuộc đời nơi chính thân con.

Khát khao cầu nguyện đêm ngày,

Hết lòng, hết ý, thờ Cha trên trời.

Cho con đừng tập thói đời,

Giận dữ, trách móc, tị hiềm, tự cao.

Cho con học tánh nhu mì,

Khiêm nhường, tha thứ, nhân từ, yêu thương.

Cho con tập biết vâng lời,

Lắng nghe, nói ít, làm người khôn ngoan.

Cho con “học, hỏi, hiểu, hành”,

Áp dụng lời Chúa vào đời con đây.

Cho con hiểu thấu tình thương,

Thương Chúa, thương người, thương bản thân con.

Thương người như thể thương thân,

Thương không xét đoán thiệt hơn là gì.

Thương mình bỏ thói xấu đi,

Cùng chung một bước, niềm tin chẳng dời.

Xin Cha ban phước đời đời,

Ðược ơn cứu rỗi linh hồn con đây.

 

 

Mùa đông xứ người 2011,

Lời tâm tình của một người con xa Chúa đã trở lại

 

Đ.T

Bài vở cộng tác và tintuc xin gởi về tintuc@hoithanh.com

 

Bình Luận:

You may also like