Home Văn Nghệ Tình Chúa Yêu Người

Tình Chúa Yêu Người

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

 

Tình Chúa yêu người, mãi bạn ơi

Tiền bạc, địa vị chỉ một thời

Tình yêu Thiên Chúa trường tồn mãi

Không chút tàn phai đến muôn đời

Tình Chúa yêu người lớn làm sao

Giê-su giáng thế tự năm nào

Chuồn chiên, máng cỏ nơi hèn mọn

Chúa ngự đâu màng chốn sang cao.

Tình Chúa yêu người kỳ diệu thay

Trời cao lìa bỏ, xuống trần này

Hy sinh chịu chết vì nhân thế

Chỉ một Chúa làm cả xưa nay.

Tình Chúa yêu người rõ quá thôi

Giáng sinh, chịu chết treo nơi đồi

Lơ lửng thân vàng nơi chốn vắng

Thân báu Ngài trao cho bạn, tôi.

Tình Chúa yêu người không ai hơn

Yêu ta,  Chúa bỏ mọi khinh lờn

Chúa mang sỉ nhục vì ta, chết

Trái tim dành trọn cho tội nhơn.

Tình Chúa yêu người, mãi bạn ơi

Tiền bạc, địa vị chỉ một thời

Tình yêu Thiên Chúa trường tồn mãi

Không chút tàn phai đến muôn đời.


Bình Tú Ngọc (Quảng Nam)

Tin tức cộng tác xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like