Chương Trình Truyền Giáo Theo Kinh Thánh

716

Anh chị em thân mến:

Vâng theo Đại Điều Răn và Đại Mạng Lịnh của Chúa Cứu Thế, chúng ta nóng lòng mong muốn nhiều người Việt cùng tin Chúa giống như chúng ta để được Chúa tha tội, tái sinh, nhận làm con cái Chúa và vui hưởng sự sống đời đời. Chúng ta có đủ lý do thúc đẩy để làm ngay công việc truyền bá đạo Chúa, một việc mà không ai còn cơ hội làm được ở thiên đàng. Niềm vui khiến cả thiên đàng vui mừng đang chờ đợi sự góp sức của chính chúng ta.

Khi đọc lời Chúa, tôi thấy gương thầy truyền giáo Phi-líp và sứ đồ Phao-lô đã được Đức Thánh Linh hướng dẩn để áp dụng một cách có hiệu quả. Họ đã sử dụng chính quyển Kinh Thánh để truyền giáo. Khi lời Chúa được đọc ra thì Linh Chúa cảm động người đọc và khi một người hiểu lời Chúa thì người đó sẽ có đức tin để được cứu. Tôi tin chắc đây là nguyên tắc và là phương pháp tốt nhất để chúng ta noi theo. Kết quả sẽ đến cách chắc chắn và bền lâu.

Tôi hân hạnh được quen biết, cầu nguyện và hiệp tác với Tiến sĩ Ted Lindwall (thuộc Church Starts International ở Texas, Hoa Kỳ) là tác giả bộ sách tài liệu nhiều quyển từ Anh Ngữ đã được chúng tôi dịch sang Việt Ngữ để dùng làm phương tiện truyền giáo cho đồng bào thân hữu Việt Nam. Chúng ta chỉ cần liên tục sử dụng những tài liệu có sẵn, đủ cho thân hữu và người truyền giáo. Sáng kiến làm thế nào để trao những sách nầy vào tay của thân hữu là tùy lòng và sức của chúng ta. Chúng ta hãy noi gương Phi-líp vâng theo sự dẫn dắt của Đức Thánh đến với người Chúa chọn và chúng ta hãy hỏi, “Ông (bà) hiểu lời mình đọc đó chăng?” “Và bắt đầu từ chỗ Kinh Thánh đó, chúng ta rao giảng về Đức Chúa Giê-su…” “Lấy Kinh Thánh cắt nghĩa, và giải tỏ tường về Đấng Christ phải chịu thương khó, rồi từ kẻ chết sống lại.”

Tôi thích thú giới thiệu những sách nầy đến với các bạn để sử dụng. Hãy cầu nguyện, xin Chúa cho có người học và bắt đầu học chung Kinh Thánh với người đó. Tôi cầu nguyện Chúa dùng anh chị em hôm nay như Ngài đã dùng thầy truyền đạo Phi-líp và nhà truyền giáo Phao-lô ngày xưa. Ngài vẫn không dùng thiên sứ nhưng dùng những con người như chúng ta để giảng Tin Lành.

Hãy dùng tài liệu nầy và hãy khuyến khích những người học với chúng ta cũng hãy tiếp tay sử dụng phương pháp nầy với những người khác.

Chân thành cảm ơn và xin Chúa ban phước sử dụng anh chị em.

Mục Sư Nguyễn Văn Huệ

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận: