Home Văn Nghệ Chùm Thơ Xuân An Bình

Chùm Thơ Xuân An Bình

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

1. XUÂN AN BÌNH- XUÂN AN LÀNH-XUÂN NGUYỆN CẦU

Xuân nay đã đến đây rồi

An bình hạnh phúc cho tôi muôn phần

Bình minh đã đến bao lần

Xuân mang đến cho thế trần bình an

An vui hạnh phúc tràn lan

Lành bao thương vết Chúa ban cho đời lầm than

Nguyện Ngài ban phước cho đời lầm than

Cầu cho xuân đến không tàn

Hưởng ơn phước Chúa ngập tràn yêu thương

2. MÙA XUÂN TRONG CHÚA

Mùa xuân đến đem niềm vui tới

Bao nhiêu năm tháng với thời gian

Chúa đến cho người hưởng phước tràn

Ơn Ngài sâu rộng cả thế gian

Nguyện Chúa cho con đừng quên Chúa

Phục vụ tận hiến suốt đời con

Mùa xuân mang lại niềm tươi thắm

Mang niềm vui đến người chờ mong

Công Huy (Đồng Tháp)

Bình Luận:

You may also like