Home Văn Nghệ Hoa Phục Sinh

Hoa Phục Sinh

by Hồ Galilê
30 đọc

Nơi thạch mộ ngày xưa

Niêm phong một xác chết
Nhưng Chúa sống lại rồi
Hoa Phục Sinh bất tử.

Các bà mãi âu lo
Mặc dầu biết Chúa họ
Theo lời Thiên sứ tỏ
Ngài không ở đây đâu.

Ngài đã sống lại rồi
Hãy đến xem… đến xem…
Đừng hồ nghi… ém nhẹm…
Thật Chúa sống lại rồi.

Ma-ri – Ma-đơ-len
Cùng Ma-ri khác nữa
Không chần chờ… lần lữa
Về Giê-ru-sa-lem.

Báo tin cho môn đệ
Chúa đã sống lại rồi
Đừng buồn nữa ông ôi!
Ga-li-lê tụ hội.

Thời gian đi qua vội
Đã mấy nghìn năm rồi…
Chúa Phục sinh bất tử
Ban cho người niềm tin.

Hôm nay đến xứ Thánh
Tại nơi mộ lưu danh
Ngài không ở đây đâu
Ngài đã sống lại rồi.

Chuộc mua ban ơn rỗi
Cho những người thống hối
Tiếp nhận với lòng tin
Thành tâm dâng nỗi niềm.

Thiên đàng con chiêm nghiệm

Lòng nầy chiếm Chúa thôi
Hoa Phục Sinh nhuần gội
Nước Trời trong lòng nay.

Xưa tôi chết có hay..?
Từ ngày Chúa sống lại
Dâng Chúa bài thơ hay
Hoa Phục Sinh muôn thuở.

Nở rộ trong lòng nầy
Từ nay… và từ nay…
Dâng Chúa dâng tất thảy
Hoa Phục Sinh đẹp thay…

Hồ Galilê – Mùa Phục Sinh 2017.

Bình Luận:

You may also like