Hoa Phục Sinh

3293

Nơi thạch mộ ngày xưa

Niêm phong một xác chết
Nhưng Chúa sống lại rồi
Hoa Phục Sinh bất tử.

Các bà mãi âu lo
Mặc dầu biết Chúa họ
Theo lời Thiên sứ tỏ
Ngài không ở đây đâu.

Ngài đã sống lại rồi
Hãy đến xem… đến xem…
Đừng hồ nghi… ém nhẹm…
Thật Chúa sống lại rồi.

Ma-ri – Ma-đơ-len
Cùng Ma-ri khác nữa
Không chần chờ… lần lữa
Về Giê-ru-sa-lem.

Báo tin cho môn đệ
Chúa đã sống lại rồi
Đừng buồn nữa ông ôi!
Ga-li-lê tụ hội.

Thời gian đi qua vội
Đã mấy nghìn năm rồi…
Chúa Phục sinh bất tử
Ban cho người niềm tin.

Hôm nay đến xứ Thánh
Tại nơi mộ lưu danh
Ngài không ở đây đâu
Ngài đã sống lại rồi.

Chuộc mua ban ơn rỗi
Cho những người thống hối
Tiếp nhận với lòng tin
Thành tâm dâng nỗi niềm.

Thiên đàng con chiêm nghiệm

Lòng nầy chiếm Chúa thôi
Hoa Phục Sinh nhuần gội
Nước Trời trong lòng nay.

Xưa tôi chết có hay..?
Từ ngày Chúa sống lại
Dâng Chúa bài thơ hay
Hoa Phục Sinh muôn thuở.

Nở rộ trong lòng nầy
Từ nay… và từ nay…
Dâng Chúa dâng tất thảy
Hoa Phục Sinh đẹp thay…

Hồ Galilê – Mùa Phục Sinh 2017.

Bình Luận:
Bài viết trước Ước Muốn Cuối Cùng
Bài viết kế tiếpTừ Thập Tự Giá Đến Ngôi Mộ Trống
Hồ Xuân Được - CỘNG TÁC VIÊN mục Văn - Thơ HộiThánh.com Sinh: 15 tháng 03 năm 1957 Hiện ở tại Đông Lâm - Đại Quang - Đại Lộc - Quảng Nam.Tin Chúa: 1968 - Hội Thánh Tin Lành Trường An - Đại Lộc - Quảng Nam. Bút danh: Hồ Galilê - Hồ Thi Thơ - Xuân Hồ. - 1990 - 2003: Thư Ký Hội Thánh Tin Lành Trường An - Đại Quang - Đại Lộc - Quảng Nam. - 1990 - 2009: Ban Chấp sự - Ban Trị sự Hội Thánh. - 1998 - 2002 Nhân sự Hội Thánh. - 2003 - 2009: Nhân sự Hội Thánh Truyền Giảng Phúc Âm. (Hỗ trợ cho HTTLVN (MN). - 2010... Cộng tác hầu việc Chúa với Hội Thánh Baptist Đức Tin - Thăng Bình - Quảng Nam. *- Viết và được chọn đăng: 20 Truyện ngắn dự thi Sống Đạo Online - Hướng Đi. *- Ba truyện được vào Tuyển Tập và đã xuất bản thành sách tại Hoa Kỳ: 1- Năm 2013: Truyện: THẦY TÔI. 2- Năm 2014: Truyện: TẤM ẢNH NĂM XƯA. 3- Năm 2015: Truyện: CHỊ NĂM "NHỊ BÌNH". *- Sáu bài thơ được Trang mạng Oneway Radio chọn và bình thơ: 1- DUYÊN QUÊ. 2- KHÚC GIAO MÙA. 3- LÁ THƯ TÌNH BIÊN CƯƠNG. 4 - QUẢ NGỌT LỜI YÊU. 5- MÙA ĐÔNG ẤM ÁP. 6- ĐƯỜNG VỀ BÊ LEM.  *- 6 BÀI THƠ HAY được Website Oneway Radio chọn đăng trong năm 2016. *- Nhiều bài viết - bài Chia sẻ Kinh Thánh và Truyện ngắn khác. *- Hầu hết là Thơ nhiều thể loại khác nhau. *-(Giải nhất cuộc thi viết Truyện ngắn "Tôi viết Mừng Chúa Giáng Sinh 2015 - Do Website HoiThanh.com tổ chức.)