Home Văn Nghệ Tình Chúa Không Nhạt Phai

Tình Chúa Không Nhạt Phai

by Hồ Galilê
30 đọc


Nếu ai có hỏi ở trên đời!
Tình nào vĩnh cửu không nhạt phai?
Thời gian không đợi nhưng vẫn đến
Đến để rồi đi… để phai nhòa.

Xuân sang lộc biếc nụ đơm hoa
Én liệng thinh không khắp non nhà
Chưa thỏa lòng vui hè nắng đổ
Sầu ve nức nỡ phượng trổ bông.

Man mác chiều thu áng mây hồng
Hoàng hôn cô vắng cố nhân trông
Ta cứ nghĩ tình… Tình bất diệt
Nào đâu tình chết liệm không tên.

Một thoáng mà nay đến đông tàn
Sầu đông ra lá – tỏa hương xoan
Bốn mùa tiết đổi vẫn luân hoàn
Tình Chúa yêu ta không “ nhặt… khoan”.

Ngài đã hy sinh bỏ Thiên đàng
Lâm nàn máng cỏ, chết gian nan
Thân treo cây gỗ huyết tuôn tràn
Tình nào Thánh sử hãy còn vang!

Nếu ai có hỏi ở trên đời!
Tình nào vĩnh cửu không nhạt phai?
Duy chính tình yêu Chúa Thiên đài
Tình Chúa yêu ta không nhạt phai.

 

Hồ Galilê – Mùa Thương Khó 2017.

 

Bình Luận:

You may also like