Home Văn Nghệ VINH QUANG CHÚA PHỤC SINH

VINH QUANG CHÚA PHỤC SINH

by Hồ Galilê
30 đọc

 

Ba ngày chết nằm trong mộ địa

Duy chính Ngài… Christ đã phục sinh

Tàn đêm yên tĩnh thình lình

Mờ sương đất chuyển rung rinh ô kìa!

 

Vầng đá chắn mộ lìa khỏi cửa

Tóp lính canh sợ hãi thất kinh

Giê-su sống lại nguyên hình

Giáo đâm hông thẹo – dấu đinh thân đầy.

 

Thế mà lạ các bà tìm thấy

Vào trong hang quần áo hẵn hoi

Gặp người mộng ước hiển oai

Mà lòng những tưởng người coi trông vườn.

 

Chúa phán bảo đường đường Ta đấy

Đừng sợ chi ai nấy bình an

Rộn vui thêm chút vội vàng

Qua Ga li lê thẳng đàng gặp Ta.

 

Vui mừng lắm các bà loan báo

Báo Tin Lành khắp chốn gần xa

Từ nay sợ hãi trôi xa

Giê-su đắc thắng quỉ ma ngục hình.

 

Mở xiềng xích tháo giỡ âm binh

Hủy nọc chết tà linh sụp đổ

Trên trời dưới đất tung hô

Ngợi khen Vua Thánh đường vào vinh quang.

 

Ngôi mộ vắng huy hoàng Chúa sống

Tiếng chim ca sống động vườn hoang

Muôn hoa sắc thắm dịu dàng

Đẹp vui chân bước lẹ làng từ nay.

 

Nầy bạn hỡi! lại mau chiêm ngưỡng

Dung nhan Người hơn trước xiết bao

Hỏi ai Chúa sống đâu nào?

Rằng nay Chúa sống ngự vào tâm can.

 

Lòng có Chúa Thiên đàng tại thế

Hồn lâng lâng Chúa tể lên ngai

Vinh quang dâng Chúa một bài

Mấy vần thơ mới hỡi ai cảm lòng!

 

Phục Sinh đến ơn Chúa đầy đong

Đừng một ai nhìn lên trông ngóng

Ra đi bước vững thẳng xông

Loan tin Chúa sống… hoa lòng Phục sinh.

 

Hồ Galilê – Mùa Phục Sinh 2017.

 

Bình Luận:

You may also like