Home Văn Nghệ Nơi Ấy Một Tình Yêu

Nơi Ấy Một Tình Yêu

by Hồ Galilê
30 đọc

 

 

Nơi ấy giữa trời ban trưa nắng nóng

Không bóng cây, không một chút gió đồi

Trên cây gỗ… Ôi! tim Người thoi thóp

Trút linh hồn… Bóng tối phủ màu tang.

 

Người gục đầu bởi thân thể nát tan

Máu tuôn dài dầm dề và lai láng

Một ngọn giáo đâm hông Người oan nghiệt

Cả đất trời như thống thiết thương đau.

 

Gô-gô-tha nơi ân điển nhiệm mầu

Nơi tha thứ tội con người trắng án

Chúa đã chết vì nhân loại vũ hoàn

Nợ xong rồi… giá trả để ân ban.

 

Con quỳ xuống dưới chân cây Thập tự

Lòng nát tan… chứng quyết một tình yêu

Chiêm nghiệm Chúa… không giáo điều nghi lễ

Ngưỡng vọng Ngài như hy lễ hiến dâng.

 

Ôi! Lạy Chúa, Ngài hy sinh cao cả

Đền tội con, Chúa đã chết  thay rồi

Trái tim yêu, lòng vỡ vụn từ nay…

Xin ngự trị… Dâng Ngài dâng tất thảy.

 

Nơi ấy giữa trời ban trưa nắng nóng

Chúa chết rồi! Xin ta đừng mong ngóng

Tin lời Ngài, Chúa sẽ sống lại ngay

Mộ phần kia, chẳng giữ được Chúa thay.

 

Ngài sống lại, sau ba ngày mộ địa

Cảm tạ Chúa, tình yêu Ngài vô kể

Chết vì yêu… sống lại cũng vì yêu

Chính “Nơi ấy một tình yêu” trọn vẹn.

 

Mùa Thương khó và Phục sinh 2017

Hồ Thi Thơ

Bình Luận:

You may also like