Home Dưỡng Linh Ngày 29 – Một Đời Sống Với Những Điều Ở Trên Trời

Ngày 29 – Một Đời Sống Với Những Điều Ở Trên Trời

by SU Việt Nam
30 đọc

Phao-lô một lần nữa giải thích một cách chi tiết việc sống tìm kiếm những điều ở trên trời là gì. Nó có nghĩa là thực hành tình yêu thương và sự bao dung trong cộng đồng, sống luôn thờ phượng, và nuôi dưỡng những mối quan hệ đúng đắn ở nhà và tại nơi làm việc.

Cô-lô-se 3:12-4:1 

12 Anh em là những người được tuyển chọn của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu. Vậy, hãy mặc lấy lòng thương xót, nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục. 13 Nếu một người trong anh em có điều gì phàn nàn với người khác thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau; như Chúa đã tha thứ anh em thể nào thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy. 14 Nhưng trên hết những điều nầy, phải mặc lấy tình yêu thương, vì là dây liên kết của sự toàn hảo.

15 Hãy để sự bình an của Đấng Christ ngự trị lòng anh em, là bình an mà anh em đã được gọi đến trong một thân thể, và hãy tỏ lòng biết ơn. 16 Cũng hãy để lời của Đấng Christ sống sung mãn trong lòng anh em; hãy dùng tất cả sự khôn ngoan để dạy và khuyên bảo nhau, dùng thi thiên, thánh ca, linh khúc để hát cho Đức Chúa Trời với lòng biết ơn. 17 Bất cứ điều gì anh em nói hay làm, hãy thực hiện mọi sự trong danh Chúa là Đức Chúa Jêsus, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha.

18 Hỡi những người làm vợ, hãy thuận phục chồng mình, như thế mới thích hợp là người ở trong Chúa. 19 Hỡi những người làm chồng, hãy yêu vợ mình, đừng cay nghiệt với nàng.

20 Hỡi những người làm con, hãy vâng phục cha mẹ trong mọi sự, vì điều nầy đẹp lòng Chúa. 21 Hỡi những người làm cha, đừng chọc giận con cái mình, e chúng nản lòng chăng.

22 Hỡi những nô lệ, hãy vâng phục chủ về phần xác trong mọi sự, không chỉ vâng phục trước mặt, như kẻ cố làm đẹp lòng người, nhưng vì kính sợ Chúa, vâng phục với lòng chân thành. 23 Khi làm bất cứ việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa chứ không phải làm cho người ta, 24 vì biết rằng anh em sẽ nhận được cơ nghiệp từ Chúa làm phần thưởng. Anh em đang phục vụ Đấng Christ là Chúa. 25 Ai làm điều sai trái sẽ phải bị báo trả tùy theo điều sai trái mình đã làm, không thiên vị ai cả.

4 1 Hỡi những người làm chủ, hãy đối xử phải lẽ và công bằng với các nô lệ mình,

Suy ngẫm và hiểu 

Phao-lô khích lệ những người ở Hội Thánh Cô-lô-se đến với những người khác (gia đình, những người hàng xóm, đồng nghiệp, vv… ) với một tấm lòng kiên nhẫn, nhu mì, khiêm nhường và tử tế, vì bây giờ họ đã trở nên dân thánh của Đức Chúa Trời, được Đức Chúa Trời lựa chọn và nhận được tình yêu thương của Ngài. Cùng với điều này, Phao-lô bảo mọi người nói và làm như cách của Đức Chúa Jêsus, Chúa chúng ta, và làm mọi điều như làm cho Đức Chúa Jêsus. Đây là cách cư xử của một người làm công thực sự, người đã kinh nghiệm được tình yêu thương và sự tha thứ của Chúa. Chúa đã hứa ban thưởng cho những người sống như vậy.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

3:15 Xin sự bình an của Đấng Christ ngự vào lòng anh em và tạo nên những cộng động vô kỷ và cứu những người khác, bằng sự bình an của thập tự giá làm nền tảng của họ.

3:16-17 Chúng ta có thể tìm kiếm những điều trên trời khi lời Chúa đầy dẫy trong lòng chúng ta. Một đời sống tìm kiếm những điều ở trên trời là một đời sống tham gia vào việc dạy cho nhau bằng sự khôn ngoan của lời Chúa, khích lệ lẫn nhau, hát những bài thi thiên, những bài thánh ca và bài hát thiêng liêng và ngợi khen Đức Chúa Trời với lòng biết ơn, cho dù chúng ta làm bất cứ điều gì. Một đời sống tìm kiếm những điều ở trên trời, không dành một chỗ nào cho năng lực hoặc sự vinh quang của con người nổi trội hơn.

Tham khảo

3:13 nhường nhịn nhau. Sự bao dung là một phẩm chất trong cộng đồng Cơ Đốc, cho dù Phao-lô rõ ràng không muốn người Cô-lô-se chấp nhận sự dạy dỗ giả dối. tha thứ cho nhau như Chúa đã tha thứ cho anh em. Khi bị đối xử bất công và bị phản bội, các Cơ Đốc nhân được kêu gọi tha thứ cho người khác, giống như họ đã được tha thứ tội họ phản bội Đấng Christ.  Xem Ma-thi-ơ 6:12, 14-15; 18:21-22.

Cầu nguyện: Chúa ôi, xin hãy giúp chúng con sống như những người thánh, và những người đã nhận được tình yêu thương trong mọi phương diện của đời sống chúng con.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Khải Huyền 17-18

Bình Luận:

You may also like