Home Dưỡng Linh Ngày 16 – Những Giới Hạn Của Sự Khôn Ngoan

Ngày 16 – Những Giới Hạn Của Sự Khôn Ngoan

by SU Việt Nam
30 đọc

Nhà truyền đạo buồn bã khi ông thấy người công chính không được đối xử tốt, và kẻ ác không bị trừng phạt. Vì thế, ông bảo mọi người ăn, uống và vui hưởng cuộc sống.

Truyền Đạo 8:9-17

9 Ta đã thấy tất cả những điều đó khi chuyên tâm suy nghĩ về mọi việc xảy ra dưới ánh mặt trời. Có khi người nầy cai trị trên người kia, và gây cho người ấy bị tổn hại.

10 Ta cũng thấy những kẻ gian ác chết và được chôn cất hẳn hoi; từ đất thánh đi ra, dân trong thành chóng quên những việc ác mà người chết đã làm. Đó cũng là sự hư không.

11 Vì án phạt đối với hành động của kẻ ác không được nhanh chóng thi hành nên lòng dạ con người đầy những âm mưu gian ác. 12 Dù kẻ có tội làm ác hàng trăm lần mà được sống lâu thì ta vẫn biết rằng người kính sợ Đức Chúa Trời sẽ được phước, vì người kính sợ Ngài. 13 Nhưng kẻ ác sẽ chẳng được phước, cũng không được sống lâu; đời kẻ ác qua nhanh như bóng vì chúng không kính sợ Đức Chúa Trời.

14 Còn có một việc hư không nầy nữa xảy ra trên đất: Có lắm người công chính gặp phải những việc như là do họ đã làm điều gian ác; lại có lắm kẻ ác gặp được những việc như là do họ đã làm điều công chính. Ta nói rằng đây cũng là sự hư không. 15 Ta ca ngợi sự vui sướng, vì dưới ánh mặt trời chẳng có gì tốt cho con người hơn là ăn, uống và vui sướng. Đó là điều gắn liền với chuỗi ngày lao khổ của đời sống mà Đức Chúa Trời ban cho con người dưới ánh mặt trời.

16 Ta chuyên tâm tìm hiểu sự khôn ngoan và quan sát công việc mà con người đã làm cả ngày lẫn đêm trên đất, không cho mắt mình ngơi nghỉ. 17 Ta xem xét mọi công việc của Đức Chúa Trời và nhận ra rằng con người không thể khám phá những việc xảy ra dưới ánh mặt trời. Cho dù con người khó nhọc tìm kiếm cũng không khám phá nổi. Ngay cả người khôn ngoan tưởng rằng mình sẽ biết được thì cũng không thể khám phá ra.

Suy ngẫm và hiểu

Nhà truyền đạo nhìn thấy hai sự hư không. Trước hết, kẻ ác nhận được sự khen ngợi, điều đến lượt mình dẫn dắt những người khác đi theo kẻ ác và phạm những tội tương tự. Thứ hai, người công bình bị trừng phạt, thay vì kẻ ác, và kẻ ác được phần thưởng, chứ không phải người công bình. Vị truyền đạo không thể hiểu được tại sao những việc này lại xảy ra trong thế giới này, nhưng dù vậy, ông cổ vũ người công bình tạ ơn và thỏa lòng với những gì Đức Chúa Trời ban cho họ. Cuối cùng, vị truyền đạo khiêm nhường xưng nhận rằng không ai có thể khi nào đó biết được cách Đức Chúa Trời hành động, cho dù họ có cố gắng như thế nào đi nữa (c. 9-17).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.16-17 Một người có thể nhìn cả ngày lẫn đêm, nhưng không bao giờ hiểu được những công việc của Đức Chúa Trời. Việc nghĩ rằng chúng ta có thể biết, hoặc cố gắng biết, là sự hiểu lầm đầu tiên của con người. Tương tự, thái độ đúng đắn của một người tìm kiếm sự khôn ngoan là biết được những giới hạn của sự khôn ngoan, dưới ánh mặt trời.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.9-11 Nhà truyền đạo thấy rằng không ai nhớ đến người công bình, và rằng kẻ ác không bị trừng phạt. Chúng ta có thể đang sống trong một thời đại khác, nhưng chẳng có điều gì thay đổi. Luật trừng phạt kẻ ác đã trở nên nghiêm khắc hơn, nhưng vẫn còn có nhiều nơi trong thế giới này, nơi nếu bạn có tiền và quyền lực, luật có thể bị đánh bại. Việc thừa nhận rằng thế giới này là một nơi như thế sẽ gây ra sự tuyệt vọng, nhưng vẫn còn hy vọng của sự phục hồi.

Tham khảo

8:14-15 Không chỉ là một sự hư không không giải thích được rằng kẻ ác dường như tránh được sự phán xét và nhận được phước lành (c. 10-13), mà còn không có cả sự giải thích thỏa đáng về thực tiễn là người công bình nhận được sự đối xử dành cho kẻ ác. Do điều bí ẩn này không thể được giải quyết một cách triệt để, một người không được trở nên bị ám ảnh bởi nỗ lực làm sáng tỏ nó đến mức anh ta làm ngơ việc vui hưởng các tặng phẩm của Đức Chúa Trời.

Cầu nguyện: Chúa ôi, sự khôn ngoan của chúng con có thể yếu đuối trong thực tiễn phi lý của thế giới chúng con, nhưng xin hãy giúp chúng con không đánh mất sự tôn kính đối với Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Hê-bơ-rơ  8-10

Bình Luận:

You may also like