Home Dưỡng Linh Ngày 07 – Đức Chúa Trời Sẽ Phán Xét

Ngày 07 – Đức Chúa Trời Sẽ Phán Xét

by SU Việt Nam
30 đọc

Nhà truyền đạo kêu than rằng chẳng có ai an ủi khi ông xem xét thế giới đầy sự bất chính và sự gian ác, nhưng ông chắc chắn rằng Đức Chúa Trời sẽ phán xét trong thời điểm của Ngài.

Truyền Đạo 3:16-22

16 Ta lại còn thấy dưới ánh mặt trời:

Nơi pháp đình có điều gian ác,

Chỗ công lý có sự bất công.

17 Ta tự nhủ: “Đức Chúa Trời sẽ xét xử người công chính và kẻ gian ác, vì có kỳ định cho mọi sự, mọi việc.”

18 Ta lại tự nhủ: “Việc xảy ra như vậy, vì Đức Chúa Trời muốn thử nghiệm con người, và chỉ cho họ biết rằng mình không hơn gì loài thú. 19 Vì việc xảy đến cho loài người và loài thú đều giống nhau; loài nầy chết, loài kia cũng chết. Cả hai đều thở cùng một thứ hơi thở; loài người chẳng hơn gì loài thú, vì tất cả đều hư không. 20 Tất cả đều quy vào một chỗ; tất cả do bụi đất mà ra, tất cả đều sẽ trở về bụi đất. 21 Ai biết được, hoặc linh của loài người đi lên, hoặc hồn của loài thú sa xuống đất?” 22 Thế thì, ta thấy chẳng có gì tốt hơn cho loài người là vui hưởng công việc mình; ấy là phần riêng của mỗi người, vì ai sẽ đem mình trở lại để thấy điều sẽ xảy ra sau nầy?

Suy ngẫm và hiểu

Nhà truyền đạo không vui về những sự bất công và sự ác đầy dẫy nơi tòa án của con người. Những sự bất công và sự ác như thế này có thể dường như có quyền lực, nhưng nhà truyền đạo có đức tin rằng Đức Chúa Trời sẽ phán xét vào thời điểm của chính mình Ngài (c. 16-17). Ngoài ra, vị truyền đạo còn nuối tiếc rằng loài người cũng sẽ chết như những con vật. Song ông nhận biết được qua thực tiễn này rằng Đức Chúa Trời bày tỏ cho nhân loại sự yếu đuối của họ, để họ có thể tìm kiếm Ngài (c. 18-22).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.18 Đức Chúa Trời thử nghiệm chúng ta bằng cách trì hoãn sự phán xét của Ngài. Qua việc cho phép sự ác trong thế giới này, Đức Chúa Trời cho thấy rằng nhân loại đã trở nên không khác gì những con thú vật. Khi đó Đức Chúa Trời khiến chúng ta nhìn thấy con người yếu đuối và xấu xa của mình và ban cho chúng ta cơ hội tôn kính chỉ một mình Ngài.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.18, 21 Tất cả mọi người từ bỏ Đức Chúa Trời và sống như những kẻ tham ăn (Tít 1:12) sẽ sống giống như thú vật và chết. Cho dù chúng ta có thành thạo bao nhiêu hoặc đóng góp cho sự văn minh như thế nào, sự chết sẽ khiến loài người tương tự như loài thú, cũng giống như người khôn ngoan và kẻ ngu dại. Do vậy, tất cả những công việc nặng nhọc và những sự thành đạt của những người đánh mất hình ảnh của Đức Chúa Trời, là hư không, trong khi thậm chí những cuộc đời dường như không ý nghĩa của những người bước đi với Đức Chúa Trời, sẽ được Ngài chấp nhận là có ý nghĩa.

Tham khảo

3:16-17 Những ảnh hưởng của sự sa ngã phát triển tới những mối quan hệ của con người (so sánh với Sáng Thế Ký 4), và vì vậy trong một thế giới sa ngã mọi người sẽ phải chịu sự hoàn toàn bất công và xấu xa qua những người khác. Điều khiến thực tiễn đáng buồn này có thể chịu đựng được là sự chắc chắn rằng Đức Chúa Trời sẽ phán xét người công bình lẫn kẻ gian ác, có nghĩa là chắc chắn công lý sẽ được thực hiện.

3:18-19 Con cái loài người … không hơn loài thú với ý nghĩa rằng cả loài người và loài vật đều chết (c. 19-21). Liên quan đến sự chết, khi đó con người không có được lợi thế hơn loài thú.

Cầu nguyện: Chúa ôi, xin hãy giúp chúng con không quay mặt đi khỏi thể giới gian ác này , nhưng đấu tranh chống lại nó trước mặt Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: I Tê-sa-lô-ni-ca 1-5

Bình Luận:

You may also like