Home Dưỡng Linh Ngày 24 – Sự Đoán Xét Các Giáo Sư Giả

Ngày 24 – Sự Đoán Xét Các Giáo Sư Giả

by SU Việt Nam
30 đọc

Các giáo sư giả, những người đã lén lút vào Hội Thánh, phủ nhận sự kiện cứu chuộc của Đấng Christ vì tội lỗi của chúng ta. Giống như các sự việc được ghi lại trong Kinh Thánh làm chứng, những người này sẽ trở thành đối tượng của cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời và nhận sự đoán xét.

Giu-đe 1:1-16

1 Giu-đe, đầy tớ của Đức Chúa Jêsus Christ và là em của Gia-cơ, gửi cho những người được kêu gọi, được Đức Chúa Trời, là Cha, yêu thương, và được Đức Chúa Jêsus Christ gìn giữ. 2 Cầu xin sự thương xót, bình an và tình yêu thương càng gấp bội cho anh em.

3 Thưa anh em yêu dấu, tôi hết sức mong muốn viết cho anh em về sự cứu rỗi chung của chúng ta; tôi nghĩ cần viết để khích lệ anh em chiến đấu vì đức tin, là đức tin đã truyền cho các thánh đồ một lần đủ cả. 4 Vì có mấy kẻ len lỏi vào giữa anh em, là những kẻ trước kia đã bị định cho sự phán xét, là những kẻ bất kính, những kẻ đã biến ân điển của Đức Chúa Trời chúng ta ra sự suy đồi đạo đức, chối bỏ Đấng Chủ Tể duy nhất và Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ.

5 Mặc dù anh em đã biết tất cả những điều nầy, tôi vẫn muốn nhắc anh em rằng Chúa đã giải cứu dân Ngài ra khỏi đất Ai Cập, nhưng sau đó lại hủy diệt những người không tin. 6 Còn các thiên sứ không giữ vị trí, từ bỏ chỗ riêng của mình, thì Ngài dùng xiềng để giữ họ trong chỗ tối tăm cho đến kỳ phán xét trong ngày trọng đại. 7 Như Sô-đôm, Gô-mô-rơ và các thành phụ cận cũng hành động giống như họ, buông mình vào những việc gian dâm và chạy theo tình dục không tự nhiên, thì đã bị hình phạt bằng lửa đời đời để làm gương. 8 Tuy nhiên, cùng một cách ấy, trong giấc mơ, những kẻ nầy đã làm ô uế thân xác mình, chối bỏ thẩm quyền, và nói phạm thượng đến các đấng vinh quang. 9 Ngay cả khi thiên sứ trưởng Mi-ca-ên tranh luận với ma quỷ lúc tranh chấp xác của Môi-se cũng không dám lấy lời phạm thượng nào để phán xét, mà chỉ nói:  “Cầu Chúa quở trách ngươi.”

10 Nhưng những kẻ nầy thì xúc phạm đến bất cứ những gì họ không biết, còn những gì biết bằng bản năng như thú vật vô tri thì họ lại dùng để hủy hoại mình. 11 Khốn thay cho họ vì đã theo con đường của Ca-in; vì lợi lộc đã sa vào lỗi lầm của Ba-la-am; và bị hủy diệt vì sự phản loạn như Cô-ra. 12 Những kẻ nầy là những vết nhơ trong bữa tiệc yêu thương của anh em; họ cứ ung dung chè chén say sưa với nhau, và chỉ biết lo cho chính mình. Họ là những đám mây không nước bị gió đùa đi; họ là những cây không quả vào cuối thu, chết hai lần, bị nhổ bật rễ. 13 Họ như sóng cuồng của biển, sôi bọt nhơ nhuốc của mình; họ như những vì sao lạc mà bóng tối mù mịt đã dành cho họ đời đời. 14 Cũng chính vì những người nầy mà Hê-nóc là cháu bảy đời của A-đam đã nói tiên tri rằng: “Kìa, Chúa đến với muôn vàn đấng thánh 15 để thi hành sự phán xét trên tất cả mọi người, và kết án tất cả những kẻ bất kính về mọi việc bất kính mà họ đã phạm, với tất cả mọi lời xấc xược mà những tội nhân bất kính đã nói nghịch với Ngài.” 16 Họ là những kẻ hay cằn nhằn, bất mãn, chạy theo các dục vọng của mình, miệng nói huênh hoang, tâng bốc người ta để trục lợi.

Suy ngẫm và hiểu

Cộng đồng của Hội Thánh trong thời của Giu-đe đã trải qua cơn khủng hoảng thuộc linh nghiêm trọng vì các giáo sư giả. Chúng ta có thể nhận biết được điều này chỉ từ thực tế mà Giu-đe giải quyết vấn đề này trong câu 16 của sách có 25 câu (4-19). Vì những kẻ không tin kính đã lén lút vào Hội Thánh, nên những người này sống đam mê lạc thú bằng cách lạm dụng ân điển của Đức Chúa Trời và thậm chí họ còn bắt đầu chối Đức Chúa Jêsus Christ. Giu-đe đã đưa ra lời cảnh báo trực tiếp cho họ bằng ví dụ về sự đoán xét của Đức Chúa Trời trên những kẻ không tin kính trong lịch sử Y-sơ-ra-ên. Đức Chúa Trời sẽ đoán xét những kẻ không sinh trái và bốc mùi khó chịu (c.1-16)

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.1-2 Đức Chúa Trời không chỉ yêu mến những người trong Hội Thánh mà Ngài còn bảo vệ họ nữa. Chẳng có gì trên đời này có thể cản trở tình yêu thương của Đức Chúa Trời với dân Ngài (Rô-ma 8:39). Vì thế, đừng để ý đến tiếng của Sa-tan, điều gây ra những thứ bị rúng động bên ngoài đồn lũy, nhưng hãy hưởng ngày Sa-bát thật một cách an ninh trong vòng tay của Đức Chúa Trời hôm nay.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.3-16 Trong thời đại của chúng ta, khi những hoạt động và sự bạo ngược của các hội thánh dị giáo đang tập trung lực lượng, chúng ta phải đứng vững trong chân lý của Phúc Âm để không bị những sự dạy dỗ sai trật làm cho rúng động. Chúng ta phải làm cho nền tảng chân lý vững chắc qua sự suy ngẫm Lời Chúa, học Kinh Thánh và học giáo lý. Chúng ta cũng hãy cầu nguyện cho các Hội Thánh Việt Nam có thể giữ được sự thanh khiết của họ khi bảo vệ chân lý.

Tham khảo   

1:11 Các giáo sư giả bị thúc đẩy bởi lòng tham. Ca-in (Sáng Thế Ký 4:5-8), Ba-la-am (Dân Số Ký 22:5-7; II Phi-e-rơ 2:15) và Cô-rê (Dân Số Ký 16:1–3, 31–35) tất cả đều có đặc điểm do bất mãn với vị trí họ có, và thế là họ tham gia vào cuộc nổi loạn nghịch lại Đức Chúa Trời, tìm kiếm một cách thèm khát những mối lợi ích kỷ bằng mọi giá.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin hãy giúp chúng con nắm chắc con đường đức tin và sống  một lối sống tin kính.

Đọc Kinh Thánh trong năm: I Cô-rinh-tô 7-9

Bình Luận:

You may also like