Home Lời ChứngCầu Thay Món Quà Tuyệt Vời – Cầu Nguyện Cùng Con Trước Giờ Ngủ

Món Quà Tuyệt Vời – Cầu Nguyện Cùng Con Trước Giờ Ngủ

by Trang Nguyễn
30 đọc

Trong tất cả những món quà mà con đã được nhận, món quà nào là tuyệt vời nhất?

(Để con bạn trả lời.)

Con có biết món quà tuyệt vời nhất mà ba mẹ đã nhận được là gì không?

(Hãy để con đoán.)

Đây là một gợi ý trong Kinh thánh: “Con trẻ là một món quà từ Chúa Trời.” (Thi thiên 127:3a) Bây giờ con có thể đoán món quà tuyệt vời nhất của ba mẹ là gì rồi chứ?

Là con đó! Con là một trong những món quà tuyệt vời mà ba mẹ đã nhận được.

(Dành vài phút để chia sẻ với con về câu chuyện con trở thành thành viên của gia đình như thế nào – có thể là ngày con được sinh ra hoặc được nhận nuôi.)

Khi chúng ta nhận được một món quà thật sự tuyệt vời, chúng ta sẽ làm gì?

(Nếu cần thiết, hãy gợi ý giúp con biết rằng chúng ta cần nói: “Cảm ơn.”)

Ba mẹ muốn làm điều đó ngay bây giờ. Ba mẹ muốn cảm ơn Chúa vì đã ban con cho ba mẹ. Ba mẹ sẽ nói với Chúa ngay bây giờ. Con sẽ lắng nghe nhé.

Cha yêu dấu,

Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều vì…(tên con bạn). Thật quá tuyệt vời, một món quà tuyệt diệu mà Chúa ban cho gia đình chúng con. ….(tên con bạn) là mốn quà tuyệt vời hơn những món quà tuyệt vời khác như… (những món quà mà con bạn chia sẻ rằng nó là món quà tuyệt vời mà con đã nhận được.)  Cảm tạ ơn Cha.

Amen.

Bình Luận:

You may also like