Home Lời ChứngCầu Thay Hát Một Bài Hát Mới – Cầu Nguyện Cùng Con Trước Giờ Ngủ

Hát Một Bài Hát Mới – Cầu Nguyện Cùng Con Trước Giờ Ngủ

by Trang Nguyễn
30 đọc

Hãy cùng viết một bài hát

Hát Một Bài Hát Mới

(Bạn sẽ cầm một cây viết chì)

“Halelugia! Hãy hát xướng cho Đức Giê-hô-va một bài ca mới” (Thi Thiên 149:1a)

Chúng ta hãy cùng viết một “bài ca mới” cho Chúa. Con hãy nghĩ về những điều gì con muốn ngợi khen Chúa và ba mẹ sẽ viết chúng xuống. Đây là ví dụ để con bắt đầu:

  • Những cái tên của các thành viên trong gia đình;
  • Những điều thú vị con muốn làm;
  • Thức ăn con muốn ăn;
  • Những cái tên của những người bạn.

 

(Viết những đề nghị của con bạn vào những chỗ trống của bài hát bên dưới. Nếu những điều đó có thể trùng với số từ của bài hát Chúa yêu em thì bài hát của bạn sẽ có nhịp điệu của bài Chúa yêu em. Nhưng nếu nó không thể trùng khớp thì bạn sẽ có một bài hát mới! Nếu con bạn có nhiều ý tưởng cho việc điền vào những khoảng trống của bài hát, bạn sẽ có nhiều câu cho một bài hát. Sau khi hát xong, hãy cầu nguyện cho con theo như lời cầu nguyện bên dưới)

 

Với ca từ mới mỗi ngày.

Chúa kính yêu,

Chúng con ngợi khen Ngài bằng lời hát mới này. Chúng con ngợi khen Ngài vì… (những điều con bạn nêu ra trong bài hát). Chúng con yêu Ngài. Và chúng con cũng yêu con Ngài là Chúa Giê-xu. Chúng con cầu nguyện trong Danh Chúa Giê-xu

Amen.

 

Bedtime Blessings

John Trent, Ph.D

 

Bình Luận:

You may also like