Home Lời ChứngCầu Thay Sự Phóng Đại Tuyệt Vời – Cầu Nguyện Cùng Con Trước Giờ Ngủ

Sự Phóng Đại Tuyệt Vời – Cầu Nguyện Cùng Con Trước Giờ Ngủ

by Trang Nguyễn
30 đọc

Hãy cùng làm một thử nghiệm

Sự Phóng Đại Tuyệt Vời

(Bạn sẽ cần một chiếc kính lúp và cuốn Kinh Thánh)

Chúng ta cùng khám phá nào – ngay bây giờ trên giường của con nhé

(Đưa cho con bạn chiếc kính lúp)

Hãy nhìn vào cổ tay con. Có điều gì con nhìn thấy mà trước đó con không để ý không?

Rồi bây giờ nhìn vào cổ tay ba mẹ.

Bây giờ con muốn nhìn cái gì nào? Mắt của mẹ thì sao? Con thấy gì nào?

Bây giờ hãy cùng nhìn vào câu này trong Kinh Thánh (Mở Hê-bơ-rơ 4:13 và để con bạn nhìn nó bằng kính lúp và đọc lớn câu Kinh Thánh cho con nếu con chưa biết đọc)

Con có nghĩ đôi mắt của Chúa mạnh hơn cái kính lúp này không?

Con có nghĩ Chúa nhìn thấy tất cả mọi thứ, những gì bên trong chúng ta – ngay cả trong tấm lòng của chúng ta không? (Mở ISamuen 16:7 cho con bạn nhìn bằng kính lúp và đọc lớn câu Kinh Thánh đó)

Con nghĩ Chúa thấy gì khi Ngài nhìn vào chúng ta? Ngài có thể thấy những suy nghĩ của chúng ta không? (Mở Thi thiên 139: 1-4 cũng cho con nhìn bằng kính lúp và đọc lớn)

Con hy vọng Ngài sẽ chú ý điều gì khi Ngài nhìn vào tấm lòng và những suy nghĩ của con?

Lạy Chúa yêu dấu,

Thật kinh ngạc khi Ngài có thể nhìn thấy mọi thứ bên trong chúng con kể cả những gì chúng con suy nghĩ và cảm nhận.

Cảm ơn Chúa vì Ngài yêu chúng con ngay cả khi những suy nghĩ và cảm nhận của chúng con không được tốt.

Tạ ơn Chúa vì Ngài yêu… (tên con bạn) ngay cả khi… (liệt kê vài suy nghĩ hoặc cảm giác tiêu cực mà con bạn đã nhắc đến lúc trả lời những câu hỏi trên)

Cảm ơn Chúa vì Ngài chú ý đến… (tên con bạn) khi… (nhắc lại những điều mà con bạn muốn được Chúa chú ý đến). Xin Chúa giúp con cũng biết chú ý đến những điều đó nữa.

Amen

Bedtime Blessings

John Trent, Ph.D

Bình Luận:

You may also like