Home Văn Nghệ Thương Nhớ Về Cha

Thương Nhớ Về Cha

by Hồ Galilê
30 đọc

Tháng sáu đến rợp trời hoa phượng
Nắng hanh vàng sợi nhớ sợi thương
Bùi ngùi hồi tưởng đoạn trường
Những ngày cha sống… lệ vương đôi dòng.

Đời của cha – cuộc sống long đong
Vì theo Chúa tộc giòng ruồng bỏ
Ra đi ôm gói sang đò
Rời xa Đất học* vỏ vò mưu sinh.

Cuộc kháng chiến trường chinh đất nước
Pháp qua rồi – Nam Bắc phân tranh
Đạn bom cày xới tan tành
Mình cha gánh chịu tử sanh ai lường?

Trên đôi vai dễ thường êm ái!
Đường thập tự ái ngại bao phen
Hiểm nguy nhọc khó chi bằng
Thờ Trời trên hết giới răn làm đầu.

Tháng sáu đến nhịp cầu nối nhịp
Lễ mẹ rồi thêm dịp Lễ cha
Tiếng ve sầu thảm bi ca
Cho mùa phượng nở nhớ cha năm nào.

Nhớ ngày xưa…. dạ cứ nao nao!
Đời cơ cực cần lao mưu sống
Nuôi con mong lớn đời hồng
Thành danh đỗ đạt ngưỡng trông ơn Trời.

Cha đã sống chẳng lúc nào ngơi
Truyền đức tin gọi mời thân hữu
Đời vui uẩn khúc phiền ưu
Nhọc công tìm kiếm chiên đời đoàn viên.

Mùa tháng sáu – trung tuần hiển hiện
Ba tám năm biền biệt vắng cha
Lên đồi viếng mộ ngày qua
Nhớ thương cha quá… âu là tình thâm!

Con nhìn lên Thiên đài cao vút
Bóng dáng cha hầu việc quanh ngai
Lộ trình con – mấy dặm dài
Bước theo gương sáng lưu mai châu tuyền.

Ngày Lễ cha hàn huyên tâm sự
Hết nỗi lòng Phụ tử ơn sâu
Cho con chí hướng nguyện cầu
Dặn lòng trung tín… cạn bầu cha ơi!

Ghi chú:

*Đất Gò Nỗi – Điện Bàn truyền thống hiếu học, Ngũ phụng tề phi 1882 khoa Mậu tuất đỗ 3 Tiến sĩ và hai Phó bảng.

Hồ Thi Thơ – Hạ 2016

Bình Luận:

You may also like