Home Văn Nghệ Đếm Là Vàng Rơi

Đếm Là Vàng Rơi

by Ban Biên Tập
30 đọc

Em gom bao lá vàng rơi
Đếm bao nhiêu tuổi vào đời em đây!
Em còn trong trắng thơ ngây
Bỗng dưng lại đứng nhìn cây lá vàng ?

Gió đông sao lại hiên ngang..!
Lùa cây rơi rụng lá vàng vai em
Đời em đang bước vào thềm
Một trang sử mới ấm êm cuộc đời…

Em là con Đức Chúa Trời!
Tương lai Ngài định em ơi nghĩ gì?
Còn chưa đến tuổi xuân thì
Mà sao lại đứng nhìn chi lá vàng

Đếm từng ơn phước Chúa ban
Ngày càng khôn lớn, lại càng thông minh
Chúa ban cho Đức Thánh Linh
Hành trang nhắc nhở tâm mình sáng soi

Đừng theo gương xấu đua đòi
Chạy theo danh vọng mệt nhoài tấm thân..!
Mong cho đức độ bội phần
Yêu người, kính Chúa, phước ân thỏa lòng..!

San Jose – Thu 2015
Phương Nguyên

Bình Luận:

You may also like