Home Lời ChứngCầu Thay Chị Tôi Đang Nợ Nần Do Làm Ăn Thất Bại

Chị Tôi Đang Nợ Nần Do Làm Ăn Thất Bại

by Ban Biên Tập
30 đọc

Kính xin anh chị em cầu thay cho chị tôi, đang trong tình cảnh khốn khó vô cùng vì làm ăn thất bại , nên đang lâm vào cảnh nợ nần. đôi lần chị đã đinh tìm đến cái chết, nhưng Tạ ơn Chúa, Ngài vẫn còn thương chị và gđ, nên đã cho chị có sự sáng suốt để nhìn biết Chúa Toàn Năng.
Hoàn cảnh gia đình chị hoàn toàn bất lực trước thưc tại. Tạ ơn Chúa, Ngài đã dẫn dắt tôi hôm nay đọc được bài viết này: ” Chúa đang lắng nghe, còn chúng ta hãy mở miệng” làm tôi được khích lệ vô cùng và tin chắc Chúa sẽ không bỏ rơi con dân Ngài, bên cạnh đó còn có các anh chị em trong cùng đức tin luôn yêu thương và nhớ đến nhau trong lời cầu nguyện. Vì tin chắc rằng: “Mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời”.
Tôi gởi nan đề này kính xin mọi người nhớ đến gia đình chị tôi và Cầu thay cho. Nguyện Chúa ban phước dư dật trên quý tôi con Ngài. A-men

Bình Luận:

You may also like