Home Văn Nghệ Tình Yêu Chúa

Tình Yêu Chúa

by Hồ Galilê
30 đọc

Tình yêu Chúa bao la!
Hơn đại dương – biển cả
Cao dài vượt sơn hà
Ấy tình Chúa yêu ta.

Tình yêu Chúa thiết tha!
Yêu ta Ngài đền trả
Mạng vàng trên thập giá
Chúa chết vì tội ta.

Tình yêu Chúa hôm qua!
Hôm nay và mãi mãi
Trường tồn tháng năm qua
Đời đời không thay đổi.

Tình yêu Chúa ba ngôi!
Hiệp thông ban ơn rỗi
Sai Chúa Trời ngôi hai
Xuống thế gian lâm phàm.

Tình yêu Chúa muôn năm!
Thời gian dẫu phai tàn
Không gian dù biến đổi
Tình Ngãi vẫn y nguyên.

Tình yêu Chúa nhiệm huyền!
Từ mộ phần phán tuyên:
“Ta là sự sống lại
Và sự sống vĩnh niên”.

Tình yêu Chúa vô biên!
Không đong đầy hữu hạn
Cao sâu và bát ngát
Cứu cuộc đời lầm than.

Tình yêu Chúa nồng nàn!
Không chỉ trong máng cỏ
Giữa cơ hàn đêm đông
Một Giê-Su thống khổ.

Tình yêu Chúa cứu độ
Biến tội đồ tái sanh
Đồng xanh và suối mát*
Dẫn ta về Si ôn.**

Tình yêu Chúa hằng còn!
Ôi! Tình yêu vô đối
Bài thơ con viết vội
Dâng Ngài lời suy tôn.

Ghi chú:
*- Thi Thiên 23
*- Thi Thiên 84:7

Xuân Hồ – 07/2015.
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like