Home Văn Nghệ Tình Yêu Nào…?

Tình Yêu Nào…?

by Ban Biên Tập
30 đọc

Tình yêu nào bằng tình yêu Thiên Chúa
Bỏ ngai vàng nhung lụa đến thế gian
Tình yêu nào sánh kịp ánh vinh quang
Soi đêm tối trên đồng hoang Do Thái?

Tình yêu nào giục giã Chúa ngôi Hai?
Trong máng cỏ nhi hài là Thượng Đế
Tình yêu nào ngôn từ khôn xiết kể
Giới hạn nào của công lệ thiên nhiên?

Tình yêu nào thật mầu nhiệm vô biên?
Tình yêu Chúa là con thuyền cứu rỗi
Tình yêu nào muôn đời không thay đổi
Duy chính Ngài là nguồn cội yêu thương.

Tình yêu nào bi thương đầy cao cả?
Chúa vì người chịu vất vả gian lao
Tình yêu nào dẫu của cải giàu sang
Không đổi được tình chứa chan cứu độ.

Tình yêu nào khiến muôn dân hội ngộ?
Triệu triệu người đâu thẹn hổ danh Cha
Tình yêu nào Cơ đốc vẫn giảng ra
Vì Giáng sinh là phép màu nhập thể.

Ai đó hỡi, đời người như bóng xế
Mở cửa lòng đón Chúa Tể ngự ngay
Tình yêu nào chỉ có một không hai
Hãy nhận lãnh ngày mai đâu còn nữa.

Cùng ai đó đang bâng khuâng lần lữa
Chần chờ chi lời hứa đã tỏ bày
Tình yêu nào khiến Chúa chết lạ thay
Trên thập giá giữa trưa hè nắng cháy.

Tình yêu nào còn lại đến hôm nay
Hai nghìn năm như một ngày với Chúa
Phép Phục Sinh là uy quyền chói lọi
Diệt tử thần hủy hoại phá âm ti.

Tình yêu nào trang Thánh sử còn ghi
Giêxu tiếp người nhu mì thống hối
Tình yêu nào dành cho người ô tội
Huyết Con Trời rửa sạch gội lòng nhơ.

Tình yêu nào để con viết nên thơ
Bằng tình yêu con tôn thờ Cứu Chúa.

HỒ XUÂN ĐƯỢC
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like