Home Văn Nghệ Tin Lành Cho Nhân Thế

Tin Lành Cho Nhân Thế

by Ban Biên Tập
30 đọc

Đêm trường đau khổ vây hạ giới
Tăm tối vô bờ bủa tội nhân
Ác khiên ma quỷ gieo thần chết
Nhân loại đắm chìm cảnh tóc tang

Một đêm đông đồng hoang tuyết lạnh
Trú ngoài đồng tàn canh mục tử
Giữ chiên bầy thú dữ hoang vu
Gẩm cuộc đời mây mù giăng lối

Bỗng Thiên Thần từ đâu xuất hiện
Đừng sợ chi ta báo Tin Lành
Là vui mừng hạnh phúc muôn dân
Ấy hôm nay tại thành Đa-vít

Đã sanh cho các ngươi một Đấng
Chúa Cứu Thế là Christ là Chúa
Nầy là dấu các ngươi nhìn nhận
Một con trẻ bọc khăn trong máng

Bỗng chúc có muôn vàn Thiên sứ
Cùng Thiên binh ca ngợi Chúa Trời
Sáng danh Chúa trên trời rất cao
Bình an đất – Ân ban loài người

Hai nghìn năm Thánh sử khắc ghi
Đem kỷ nguyên ân điển thanh bình
Trời thành người hòa thanh khúc hát
Chúc tán Vua hạ sanh trên đất

Chúa Cứu Thế: Đường đi – Lẽ thật
Duy chính Ngài muôn vật dựng nên
Nầy bạn hỡi! Hồn linh cao quý
Tiếp nhận Ngài…Chân lý buông tha

Thành con Chúa…Ngài tha thứ tội
Hỡi nhân loại! Ngài ban ơn rỗi
Tìm kiếm Ngài gặp được hôm nay (*1)
Lòng bình an có Chúa mỗi ngày

Hỡi những ai nặng gánh gai chông?(*2)
Cùng những kẻ mệt mỏi chất chồng
Đến với Chúa ẵm bồng yên nghỉ
Gánh Chúa nhẹ…ách Ngài dễ chịu(*3)

Tin Lành nầy vui mừng hiệu triệu
Bạn mở lòng tiếp nhận Giê-xu
Ban sự sống linh hồn cao quý
Vì nước Trời dấu chỉ người tin

Tin Lành nầy truyền tin khắp đất(*4)
Để muôn dân tiếp nhận Tin Mừng
Sự cuối cùng sẽ đến vì chưng…
Ngày tận thế dễ chừng hầu đến

Thuộc về Chúa…Người ơi định mệnh!
Phước hạnh Ngài…Hạnh phúc nhân lên
Tin Lành nầy không chỉ riêng ai
Cho nhân thế…Bạn về đón nhận…!

(*1) Các ngươi sẽ tìm kiếm ta và gặp được. Khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng. Giê-rê-mi 29:13

(*2) Hởi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ma-thi-ơ 11:28

(*3) Vì ách ta dễ chịu và gáng ta nhẹ nhàng. Ma-thi-ơ 11:30

(*4) Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời, sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. Ma-thi-ơ 24:14

HỒ GALILÊ
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like