Home Tin tức Hiệp Nguyện Và Bầu Cử Ban Đại Diện TL Tỉnh Bạc Liêu – Cà Mau

Hiệp Nguyện Và Bầu Cử Ban Đại Diện TL Tỉnh Bạc Liêu – Cà Mau

by Ban Biên Tập
30 đọc

Hiện diện gồm có: Mục sư Nguyễn Văn Ngọc – Phó Tổng Thủ quỹ TLH, đặc trách mục vụ tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau – chủ tọa Hội đồng bầu cử; quý Mục sư, Mục sư Nhiệm chức, Truyền đạo và các Chấp sự là đại biểu các Hội Thánh trong 2 tỉnh với số lượng khoảng 40 người.

Hướng dẫn chương trình và chia sẻ Lời Chúa là MSNC Huỳnh Anh Tấn – Quản nhiệm Hội Thánh U Minh, với chủ đề là “Những Người Cùng Làm Việc”, nương trên phần Kinh Thánh I Tê-sa-lô-ni-ca 3: 1-5. Kế đến, các đại diện các Chi Hội báo cáo công việc Chúa và cầu thay cho nhau.

Sau phần nghỉ trưa và ăn trưa thì bước vào phần bầu cử, Mục sư Nguyễn Văn Ngọc đã hướng dẫn những bước cần thiết theo trình tự để bầu chọn Tân Ban Đại diện tỉnh Cà Mau và Nhân sự đại diện tỉnh Bạc Liêu.

Kết quả bầu cử như sau:

* Nhân Sự Đại Diện Tin Lành Tỉnh Bạc Liêu: MSNC Tô Văn Minh

* Ban Đại Diện Tin Lành Tỉnh Cà Mau:

  • Trưởng ban: MSNC Võ An Ninh
  • Ủy viên: MSNC Huỳnh Anh Tấn, Mục sư Đỗ Lê Hoàng Bảo Nhân.

Sau đó Mục sư Nguyễn Văn Ngọc đã cầu nguyện đặc biệt cho Tân Ban Đại diện và Nhân sự đại diện để hoàn tất trọng trách Chúa giao trong nhiệm kỳ 2014 – 2015.

Hội đồng bế mạc cách phước hạnh sau lời chúc phước của Mục sư Nguyễn Văn Ngọc.

Một số hình ảnh

HIỆP NGUYỆN VÀ BẦU CỬ BAN ĐẠI DIỆN TIN LÀNH TỈNH BẠC LIÊU - CÀ MAU
Quang cảnh buổi hiệp nguyện

HIỆP NGUYỆN VÀ BẦU CỬ BAN ĐẠI DIỆN TIN LÀNH TỈNH BẠC LIÊU - CÀ MAU
MSNC Huỳnh Anh Tấn Hướng dẫn chương trình và chia sẻ Lời Chúa

HIỆP NGUYỆN VÀ BẦU CỬ BAN ĐẠI DIỆN TIN LÀNH TỈNH BẠC LIÊU - CÀ MAU
Mục sư Đỗ Lê Hoàng Bảo Nhân cầu nguyện

HIỆP NGUYỆN VÀ BẦU CỬ BAN ĐẠI DIỆN TIN LÀNH TỈNH BẠC LIÊU - CÀ MAU
Báo cáo công việc Chúa

HIỆP NGUYỆN VÀ BẦU CỬ BAN ĐẠI DIỆN TIN LÀNH TỈNH BẠC LIÊU - CÀ MAU
Báo cáo công việc Chúa

HIỆP NGUYỆN VÀ BẦU CỬ BAN ĐẠI DIỆN TIN LÀNH TỈNH BẠC LIÊU - CÀ MAU
Truyền đạo Nguyễn Cao Thắng cầu thay

HIỆP NGUYỆN VÀ BẦU CỬ BAN ĐẠI DIỆN TIN LÀNH TỈNH BẠC LIÊU - CÀ MAU
Mục sư Nguyễn Văn Ngọc hướng dẫn buổi bầu cử

HIỆP NGUYỆN VÀ BẦU CỬ BAN ĐẠI DIỆN TIN LÀNH TỈNH BẠC LIÊU - CÀ MAU
Mục sư Đỗ Lê Hoàng Bảo Nhân báo cáo công tác của BĐD nhiệm kỳ qua

HIỆP NGUYỆN VÀ BẦU CỬ BAN ĐẠI DIỆN TIN LÀNH TỈNH BẠC LIÊU - CÀ MAU
Tân Ban Đại diện tỉnh Cà Mau

HIỆP NGUYỆN VÀ BẦU CỬ BAN ĐẠI DIỆN TIN LÀNH TỈNH BẠC LIÊU - CÀ MAU
Tân Nhân sự Đại diện tỉnh Bạc Liêu

Theo Hoithanhtinlanhvietnam.org
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like