Home Một Thầy Bùa Thay Đổi Cuộc Đời Nhờ Đức Tin Nơi Chúa

Một Thầy Bùa Thay Đổi Cuộc Đời Nhờ Đức Tin Nơi Chúa

by Ban Biên Tập
30 đọc

Vào ngày 28/6/2009 Chị Lê thị Thanh Thu ,57 tuổi, ở Phước Khánh, Hòa Trị, Phú Hòa,Phú Yên đã tiếp nhận Chúa. Trước đây chị là một người làm nghề coi bói, làm am nhưng trong người chị mang đủ thứ bệnh: đau bao tử, đau thận, đặc biệt là chứng đau tim, chị đã tốn nhiều tiền, thường xuyên phải đi bác sĩ, nhưng bệnh vẫn không hết. Sau khi dến với Chúa, chị dứt khoát dẹp bàn thờ hình tượng, dạn dĩ xưng Chúa ra với mọi người, quyết không ăn đồ cúng. Chị đặc đức tin hoàn toàn vào Chúa và không dùng thuốc nữa.

Một lần, chị đã đến thờ phượng Chúa, sau giờ thờ phượng Chúa là thì giờ cầu nguyện cho những người bệnh. Bởi đức tin của chị, Hội Thánh đã hiệp chung cầu nguyện cho Chị Thu. Cảm tạ Chúa! Bởi quyền năng cả thể của Ngài đã chữa bệnh cho Chi Thu một cách hoàn toàn. Hiện nay chị không còn một chứng bệnh nào nữa, thân thể chị khỏe mạnh, d a dẻ trở nên hồng hào. Bởi sự thăm viếng của Chúa,chi Thu đã đưa hai đứa con trai và một người dâu hứa trở lại cùng Chúa. Ha lêlu-gia!

chi thu phu yen 2

chi thu phu yen

Sau khi tin Chúa chị đã nói với các con của chị:”bây giờ mẹ đã tin Chúa rồi,nếu mai mốt mẹ chết, các con khỏi phải cúng    quảy gì hết.” Các con chị nói: “nếu vậy từ nay tụi con làm sinh nhật cho mẹ mỗi năm”. Đây là hình sinh nhật dầu tiên của chị.

Tan Thi

 

 

{chronocontact}tin_chua_online{/chronocontact}

Bình Luận: