Browsing: thầy bùa tin Chúa

0

chi thu phu yen 3HoiThanh.Com – Câu chuyện của một phụ nữ ở Phú Yên vừa được cộng tác viên gửi đến tintuc@hoithanh.com.

Lời Chúa Thi Thiên 96:3 “Hãy thuật sự vinh hiển Ngài giữa các nước,Truyền các công việc lạ lùng Ngài giữa các dân”.