Browsing: ymca cầu nguyện 2008

Quốc Tế
0

week_of_prayer_cover_2008_fullgalleryHoiThanh.Com – Bắt đầu từ tuần này, tổ chức Hiệp hội Thanh niên Cơ Đốc (Young Men’s Christian Association – YMCA và Young Women’s Christian Association – YWCA) có những người trẻ Cơ đốc trên toàn thế giới đang cầu nguyện cho mọi công dân đang sống trên toàn cầu.