Browsing: ý nghĩa thật của ngày lễ giáng sinh

Dưỡng Linh
0

Ông già Noel sau đó với vào trong túi của mình và lấy ra một cây kẹo hình cây gậy và treo nó trên cây Giáng Sinh. Dạy các em là cây kẹo này tượng trưng cho cây gậy của người chăn chiên. Cây gậy uy quyền này giúp đem những con chiên lạc trở về đàn. Những cây gậy kẹo này còn tượng trưng cho những người người anh em đang làm chức vụ chăn bầy.