Browsing: vua Salômôn

Tin Lành
0

Ngày xưa, con phù du, con rùa và con lừa hăng say trao đổi ý kiến về ý nghĩa của cuộc đời mình. Con phù du quen sống vội vàng, nhanh miệng góp ý trước: “Giá mà tôi có nhiều thì giờ hơn để sống, thì mọi việc sẽ trở nên đễ dàng biết mấy. Các bạn thử nghĩ xem, loài phù du chúng tôi phải thanh toán bao nhiêu công việc trong 24 tiếng đồng hồ. Từ việc sinh ra, lớn lên, sinh sống, đau khổ, hạnh phúc, già nua rồi chết; tất cả trong 24 tiếng đồng hồ, không hơn không kém.”