Browsing: vĩnh phúc

Tin tức
0

HoiThanh.Com – Mùa thương khó-phục sinh Chúa Giê-su, đây là dịp để các Hội thánh cũng như từng Cơ Đốc Nhân ra đi làm chứng về sự chết và sự sống lại của Chúa Giê-su. Nhân dịp này, Hội thánh Lời Sự Sống cùng lãnh đạo công ty tại Vĩnh Phúc có buổi chia sẻ về sự chết của Chúa Giê-su đã đền tội cho con người như thế nào cho gần 4000 người trong công ty.