Browsing: tỳ vết

Dưỡng Linh
0

Hoithanh.com – Khi Phi-e-rơ kết thúc bức thư, ông khuyên độc giả hãy sống một đời sống thánh khiết, không tì vết và không chỗ trách được, và cảnh báo họ hãy thận trọng với những kẻ giải thích các bức thư của Phao-lô về sự đến lần thứ hai của Đức Chúa Jêsus theo những cách riêng của họ.