Browsing: truyền đạo phan phụng khôi

Tin tức
0

loitrian1Cụ bà Phan Phụng Chánh, nhũ danh: Dương Thị Cận, là thân mẫu của Mục sư trí sự Phan Phụng Phục, Truyền Đạo Phan Phụng Khôi; nhạc mẫu của Mục sư Nguyễn Tấn Cảnh, đã về nước Chúa lúc 22 giờ 30 ngày 16 tháng 1 năm 2010 tại Đà Nẵng.