Browsing: trung bảo

Dưỡng Linh
0

Hoithanh.com – Liên quan đến những người không hiểu Lời Đức Chúa Trời và giữ vỏ bọc Do Thái giáo, Chúa Jêsus phán rằng Ngài là Đấng Trung Bảo có cùng thẩm quyền như Đức Chúa Trời.