Browsing: tối tăm thuộc linh

Dưỡng Linh
0

ngondenanhsangHoiThanh.Com – Kinh Thánh là Lời mang lại sự sáng của Đức Chúa Trời.  Kinh Thánh được soi dẫn, Kinh Thánh là lẽ thật thuần khiết và cũng là Lời đem tới ánh sáng.  Phi-e-rơ nói rằng chúng ta nên “chú ý” những lời đó như cái đèn soi sáng trong “nơi tối tăm.”  Từ “dark-tối tăm” được dịch từ chữ Hy lạp mang nghĩa “murky-tối đen.”  Đó là một sự mô tả phù hợp với thời đại chúng ta ngày nay.