Browsing: tin lành cà mau

Tin tức
0

HoiThanh.Com – Vào lúc 19 giờ ngày 20/04/2014, Ban Đại Diện Tin Lành tỉnh Cà Mau đã tổ chức chương trình thánh nhạc truyền giảng mừng Chúa phục sinh với chủ đề “Năng Quyền Chúa Phục Sinh”, diễn giả là Mục sư Nguyễn Văn Ngọc – Phó Tổng Thủ quỹ TLH. Chương trình được diễn ra tại nhà thờ Tin Lành Cà Mau, với khoảng 200 người tham dự, trong đó có khoảng 20 thân hữu.

Tin tức
0

HoiThanh.Com – Mùa Thương khó và Phục sinh nhắc nhở con dân Chúa về sự hy sinh của Chúa Giê-xu trên thập giá vì tội của nhân loại và sau ba ngày Chúa Giê-xu đã sống lại vinh quang để ban cho mọi người tin Ngài sự sống đời đời như lời Kinh Thánh“Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài hầu cho hễ ai tin Con ấy, không bị hư mất mà được sự sống đời đời” – Giăng 3:16.