Browsing: tin ảnh

Tin tức
0

HoiThanh.Com – Với lòng biết ơn Chúa, biết ơn những người đi trước, và trên hết là dâng mọi sự vinh quang cho Ba Ngôi Đức Chúa Trời vì mọi việc lành Chúa đã làm trên Hội thánh Tin lành Phú Thọ Hòa … Ngày 21/06/2014, tại nhà thờ Phú Thọ Hòa đã diễn ra chương trình nhân Lễ Cảm tạ Chúa và Kỷ Niệm 40 Năm Thành Lập Chi Hội Tin Lành Phú Thọ Hòa.

Tin tức
0

HoiThanh.Com – Nhằm đáp ứng nhu cầu bồi dưỡng tâm linh cho con dân của Chúa trong tỉnh Khánh Hòa, gắn bó mối thông công liên kết giữa tôi con Chúa và Hội Thánh. Vào hai ngày 14-15/06/2014 tại nhà thờ Tin Lành Nha Trang, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức hội đồng bồi linh 2014.