Browsing: tiết độ

Bài Viết
0

HoiThanh.Com – Chúng ta đang cùng nhau nói về đề tài hạnh phúc thật và hai hoàn cảnh được mô tả là hạnh phúc là hạnh phúc cho những người có tâm linh khó nghèo và hạnh phúc của những người than khóc. Người có tâm linh khó nghèo là người ý thức tình trạng băng hoại tâm linh của chính mình. Người than khóc là người bày tỏ lòng ăn năn thống hối. Và bước thứ ba hay hoàn cảnh thứ ba chúng ta cùng nhau thảo luận hôm nay là bước Chúa Giê-xu gọi là bước khiêm nhu. Chúa Giê-xu phán: “Phước cho những kẻ nhu mì vì sẽ hưởng được đất.”