Browsing: Thống nhất

Tin tức
0

hanoi2Hoithanh.com – Hiệp hội thông công Cơ đốc Hà Nội hoạt động trên tinh thần liên hệ phái và phi giáo phái đồng thời khuyến khích sự tham gia của mọi hệ phái Tin Lành tại Hà Nội và phụ cận, với mục đích liên kết và tạo động lực phát triển cho Hội thánh Chúa tại miền Bắc.