Browsing: thờ phượng thật

Dưỡng Linh
0

Hoithanh.com – Khi Chúa Jêsus dạy người phụ nữ Sa-ma-ri về nước hằng sống, Ngài đã giải thích cách thờ phượng Đức Chúa Trời thật trong kỷ nguyên mới, là một ân điển lớn từ Đức Chúa Trời.