Browsing: thơ phụ mẫu

Văn Nghệ
0

HoiThanh.Com 

——

Con viết bài thơ..

Để nhớ về công ơn cha mẹ..

Cái thủa hàn vi..

Cha lên rừng chặt củi đốt than..

Mẹ đồng cạn đồng sâu cấy mạ