Browsing: thờ cúng tổ tiên

Tin Lành
0

HoiThanh.Com – Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên là truyền thống lâu đời được lưu truyền qua nhiều thế hệ tại Việt nam, nay cần phải được xét lại theo cái nhìn của kinh thánh.Việt nam là một đất nước nhỏ bé thuộc phía đông bán đảo Đông dương, khu vực Đông Nam Á, nhiều truyền thống văn hoá, tôn giáo, tín ngưỡng khác nhau được tiếp tục lưu truyền cho đến ngày nay. Thờ cúng tổ tiên cũng là một trong những nét độc đáo của người Việt xưa nay, hình thức này đã ăn sâu bén rễ vào trong xương, máu đến nỗi nó đã trở thành một phần của đời sống của người Việt. Nhiều người cho rằng, người ta có thể quên đi một tôn giáo nhưng không thể bỏ đi việc thờ cúng tổ tiên, ông bà. Người viết bài này nhận thấy đã từ lâu, tai tiếng Cơ đốc giáo là đạo bỏ ông bỏ bà đã ảnh hưởng xấu đến việc phát triển niềm tin Cơ đốc tại Việt nam. Vấn đề này cần phải được xét lại và hành động vừa đúng nhãn quan Thánh kinh, vừa giữ được những nét đẹp của văn hoá truyền thống, đem lại ích lợi cho việc vâng theo đại mạng lệnh của Đức Chúa Trời.