Browsing: thiệt hại

Tin tức
0

HoiThanh.Com – Sau khi được nghe Thư cổ động của TLH về việc giúp đỡ tín hữu vùng lũ lụt. Đồng thời tìm hiểu thêm thông tin từ Ủy Ban Y Tế Xã Hội và Ủy Ban Kiến Thiết, được biết bên cạnh việc thiếu lương thực, các tín hữu cũng bị thiệt hại nhà cửa rất nhiều. Đặc biệt là tình trạng hư hại của các nhà thờ sau các cơn bão liên tiếp.